Den 1. oktober vil vi avholde en workshop i forhold til å lage et høringssvar på NOU2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. 

Workshopen vil bli gjennomført i Fylkesarkivet sine lokaler på Fakkelgården fra kl. 13:00 - 15:00.

Det er gratis å delta, men vi ønsker at du melder deg på så raskt som mulig. 

 

Her finner du noe relevant informasjon: