Fylkesarkivet har følgende ledige stillinger: 
Ett års vikariat som arkivar/rådgiver fra høsten 2019. 
100 % fast stilling som rådgiver/arkivar med tiltredelse snarest.
100 % fast stilling som rådgiver/arkivar IKT med snarlig tiltredelse.

Se her for en nærmere beskrivelse av stillingene.

Nærmere spørsmål om arkivarstillingene kan rettes til: Marit Hosar. Telefon: 61 27 18 01 / 907 67 253 eller Bjørg Ida Berget: Telefon: 61 27 18 07 / 482 17 543.
Nærmere spørsmål om arkivar IKT kan rettes til: Pål Mjørlund.Telefon: 61 27 18 09 / 990 20 475.