Reinsvoll stasjon

Reinsvoll stasjon (Fotograf: Chr. Jørgensen, (c)Mjøsmuseet, R81/93/3)Reinsvoll var stoppested mens banen var i provisorisk drift i 1901, og stasjon fra baneåpningen i 1902. Stasjonen var knutepunkt mellom Gjøvikbanen og Skreiabanen. Stasjonen hadde restaurant, kiosk og postkontor. Mye av trafikken fra Reinsvoll bestod av trevirke fra sagbruk og høvleri, samt varer og persontrafikk til butikker og Prestseter sykehus. I 1963, da persontrafikken ble borte fra Skreiabanen forsvant mye av trafikkgrunnlaget ved stasjonen. Reinsvoll ble ubetjent i 1990, for så å bli degradert til holdeplass i 1991.

Bildegalleri

Reinsvoll stasjon

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.