Auksjon på Lere under Næs i Brandbu 1887

Fra Hadeland og Land sorenskriverembetets auksjonsprotokoll 1885-1890 for Gran tinglag

Aar 1887 den 12.April blev efter Requisition fra Peder Pedersen en Auctionsforetning sat og afholdt paa hans Bopel Pladsen Lere under Næs i Brandbu administreret af Lensmand Munthe i Overvær af de tilsagte Vidner Peder Andersen Risenfald og Paul Pedersen Næs.

Hvorda Administrator fremlagde en af de 4 om Auctionen udferdigede Placater forsynet med Attestation om … og … Pacaten  … Vinder bekjendtgjordt I Hadelands Tidende N 12 og 14. Reqirenten Peder Pedersen Lere mødte og beggierede Aucionen fremmet paa følgende
Conditioner.

1..…Conditioner paa samme den 5 Novbr 1885, hvilke gjentages saaledes som de findes indtgane i mæeværende Protocols deel 1 med den Forandring at 2. … skal lyde:

Tilslagssummen tillagt 10% betales ukrevende inden 1.jan. 1888 til den antagne Inkassator Lendsmann Munthe paa hans bobel. For Incassationen og fuldt Ansvar for kjøbernes   …lighet   nyder Inncassator  15 –femten –Prosent

Efter at Conditionene vare opplæste Fremmedes Auctionen saaledes:

2 Grev 80. Ole Iversen Næseie
1 Spade 80. Iver Johannesen Lere
1… 20. Carl Magnusen
1 Sag 1.10 Iver Ulvsnes
Ljåandbo 1.80 Johannes Eidsbakken
Endeel Liaaer  40. Anders Holeødegaardeie
4 Sigder 95. Ole Christoperhersen Kjoseie
4 Navere  50. Ole Baalerud
1 Oter 40. Lendsmanden
1 Kjælke og Reb 1.30 Nils Nilsen Raaseie
1 Kaffebrender 1.20 Iver Baalerud
Mel og Saltkjøred 1.80 Contant
1 Par Vandbøtter med Sæle 50. Laes Andersen Blegen (Trulsebøle)
1 do af Jarn 1.50 Johannes Eidsbakken
…  20. Ole Iversen Næseie
2 Sørpekoller 60. Paul Pedersen Kjoseie
1 Øltønde 50. Carl Magnussen
5 Melkebunker a 0 kr.85 Øre 4-15 Nils Eriksen Rolstad, Lere
1 Kjærne m.m. 60 Peder Chrisophersen Blegeneie
2 Spand    30 Hans Guttormsen Vigen ved Kone
1 Blikspand m.m. Bismervægt 55 Ole Olsen Raaseie
1 Blikspand og 1 Kaffekjel 55 do     do      do
2 Fad 50 Iver Andersen Eidsand ved Kone
2 do 50 Ole Olsen Raaseie
1 Gryde  1- Hans Skrota
1 do 1-80 Ole Andersen Gullerudeie
1 do 1.50 Lars Andersen Blegen
1 Stegepande 50 do     do      do
1 Takke 1-80 Iver Ulvsnæs
1 Kogeovn 9.60 Brede Gudbransden Næs for Iver Hvinden
Lateris Kr. 37-90  
Tpt Kr. 37-90  
En del Læster 8- Ole Hansen Thingelstadhagen
4 Stole 8-80 Hans Olsen Røkeneie
2 Værkstedstole og 1 skammel 50 Martin Eriksen Næseie
1 Vævstol med Behør 3.10 Hans Andersen Gjervogeneie
1 Melkeskab i Stuen 8-50 Morten Eriksen Næseie
1 do i Kjøkkent 1-50 do           do         do
1 Kommode 10.30 Torsten Larsen Raasumseie
1 Baad  4.30 Martin Magnussen Eggeeie (…)
1 høstbær Ko 43- Iver Larsen Skari ved Søn Lars
1 Sau med 2 lam 9-80 Anders Trætroden junior
1 do     ”    1 do  7.10 Anders Olsen Larsbraaten, Grimsrudeie under Steffen
1 Dragseng 9.90 Brede Gudbrandsen
1 Skinfæld 4-20 Ole Olsen Raaseie
1 Yderfrakke 5-30 Bent Andersen Næseie
Endel hø 6.10 Iver Johannessen Lere
2 hektoliter Poter …a 1,40 2.80 Christen Christensen Svinningseie
1 hængeskap 1,80 Contant
Til sammen Kr. 172.90

Efter Reqvirentens Forlangende blev Auctionen sluttet.

…Munthe         Paul P. Næss          P. Andersen