Program 13. juni

 

08:30 Ny kommunelov - hva betyr den for §27-samarbeidet? Martin Skramstad KS region Hedmark og Oppland
09:00 Arkivsamarbeid på tvers av kommunegrenser Jens Theodor Aasen og
Gerd Øverstad Galten
Trysil kommune
Engerdal kommune
09:30 Paneldiskusjon Margit Sletten, Jon Sandven. Moderator: Marit Hosar
10:00 Pause    
10:30 NOU 2019:9 Anna Malmø-Lund Arkivverket
11:10 Paneldiskusjon Synnøve Grenaker, Bjørg Ida Berget, Anna Malmø-Lund Moderator: Marit Hosar
12:00 Lunsj    
13:00 Erfaringer fra personvernarbeid i fylkeskommunen Tone Bakås Personverneombud i Hedmark og Oppland fylkeskommuner
13:30 Deltakernes arena Mulighet for spørsmål og innspill Alle
13:50 Oppsummering og avslutning Kirsti Sletten Fylkesarkivet