Program 12. juni

11:00 Registrering    
12:00 Lunsj    
13:00 Velkommen Even Aleksander Hagen Fylkesordfører, Oppland fylkeskommune
13:15 Hvor går vi nå? Marit Hosar Fylkesarkivar
13:35 Skolearkiver - hvilke opplysninger gir de og hvem etterspør? Arkivar Bjørg Ida Berget Fylkesarkivet
14:00 Pause    
14:15 Virksomhetsarkitektur, digitalisering og arkivarkitektur Kasper Bjørn Rustad Hansen Oppland fylkeskommune
14:45 Arkivets møte med nasjonalpressen Synnøve Grenaker Nord-Odal kommune
15:15 Pause    
15:30 Arkivutredning for Innlandet fylkeskommune Randi Langøihjelten Avdelingsleder for Kultur i Innlandet fylkeskommune
15:50 Erfaringer fra en sammenslåingsprosess Grethe Stenberg Arkivsjef, Oppland fylkeskommune
16:10 Pause    
16:20 Hvordan få tilsyn? Sissel Rykhus Dovre kommune
16:30 Erfaring med produksjon av uttrekk Inger Lise Eng Gran kommune
16:40 Prosessen med deponering Anita Duelien Slåen Eidskog kommune
       
19:30 Middag