Det har vært gjort et betydelig arbeid for å revidere reglene for hva som skal bevares og kasseres i kommunal sektor. Med bevaring mener vi at materialet skal oppbevares til evig tid. De nye reglene som ble innført fra 1. februar 2014 forkaster alle tidligere forskrifter om bevaring og kassasjon av arkiver for sektoren. Der de tidligere reglene sa noe om hvor lenge forskjellige typer materiale skal oppbevares og hva vi kunne kassere det meste av, omtaler nå de nye reglene bare det vi SKAL beholde. Det blir dermed et minimumskrav for bevaring som er beskrevet i forskriften. Det er imidlertid mulig å søke riksarkivet om å få benytte det gamle regelverket på arkivmateriale som er produsert før 1.2.2014. En slik søknad må i så fall gjennomføres før 2018. Ellers vil det nye regelverket gjelde.

I lenkeboksen nederst på siden vil du finne forskriften om bevaring i kommunal sektor og Riksarkivets veiledning til denne forskriften.

Det vil bli arbeidet videre med å samordne lokale retningslinjer for bevaring og kassasjon av arkivmateriale i kommunene. Riksarkivaren anbefaler at kommuner og fylkeskommuner utarbeider en bevarings- og kassasjonsplan. Planen bør ta stilling til følgende spørsmål:

  • Hva slags dokumentasjon skapes som ledd i kommunens og fylkeskommunens saksbehandling og tjenesteyting?
  • Hvor finnes dokumentasjonen?
  • Hvor lenge og hvor skal dokumentasjonen tas vare på?

Mye av arbeidet med en bevarings- og kassasjonsplan, blant annet beskrivelse av arkivene og setting av kassasjonsfrister, skal uansett gjøres i forbindelse med arkivplan.

Les og om utarbeidelse av bevaring og kassasjonsbestemmelser for IKA Opplandene.

Sist oppdatert 08.08.2016