Fylkesarkivet

Fylkesarkivet ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Hedmark og Oppland, samt enkeltkommuner i Akershus.
IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven, omfatter både kommuner og fylkeskommune. Oppland fylkeskommune v/Fylkesarkivet i Oppland er vertskap og ansvarlig for tjenesteleveringen.
Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene som består av 44 kommuner i Akershus, Hedmark og Oppland. Dette gjør oss til et av landets største interkommunale arkiv.

 

Nyheter

 

 

Teaserbilde

Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande tirsdag 2. april. 2019. Utvalget har utarbeidet et utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999.

Les mer om Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Teaserbilde

Ny bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene

I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for alle medlemskommunene i IKA Opplandene. Kapittel 6 som omhandler helse er ikke ferdig enda. Dette skyldes at nye bevaringsregler for pasient- og journalopplysninger er ute på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2019.

Les mer om Ny bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2019

Programmet for Gudbrandsdalsseminaret den 30.januar 2019 er klart. Årets tema er Gudbrandsdalen. Men sammenslåingen av Hedmark og Oppland til en ny stor region, ser foredragsholderne nærmere på hva Gudbrandsdalen er. Seminaret arrangeres for tiende gang.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2019

Flere sider: 123456789101112

Fylkesarkivet i OpplandInnlandet Fylkesarkiv

Fakkelgården
Vormstuguv. 40
2624 Lillehammer

Telefon: 61 27 18 00

Epost:

Digipost: fylkesarkivet.oppland#VWPD

Orgnr: 812 875 272

Oppland fylkeskommune